30. 11. 2022 Od admin

KEŇA – listopad 2022

TRAKA 21 – AUTOMATICKÝ KLÍČOVÝ TREZOR PRO VÝDEJ KLÍČŮ

 

Už se Vám stalo, že zaměstnanec odřel či lehce naboural firemní auto, vrátil klíče a nehodu nenahlásil? Jak teď zjistit, kdo měl klíče jako poslední a kdo je za nehodu zodpovědný?
Nebo máte schůzku s klientem a nutně potřebujete do zasedací místnosti, jenže klíče nejsou k nalezení a poslední, na co teď máte čas, je pátrat, kdo je nevrátil.
Nepříjemné je také zjistit, že neoprávněná osoba disponuje klíči od laboratoří či hlídaných skladů.

TRAKA 21 – PLUG & PLAY systém, který zjednodušší dohledání klíčů.

Traka 21 je inovativní PLUG & PLAY systém pro správu klíčů, určený pro podniky malé a střední velikosti. Jednoduchý, výkonný a cenově dostupný systém Traka 21 pomáhá sledovat pohyb každého klíče nebo klíčového svazku, který je vždy uzamčen v individuální pozici kabinetu. Systém účinně zabraňuje zneužití Vašich klíčů a ohrožení provozu podniku.

Moderní, jednoduché a elegantní řešení – TRAKA 21

Klíčový kabinet TRAKA 21 pomáhá efektivně řídit klíčový management malých a středních podniků. Klíčový kabinet Traka 21 totiž zaznamená, kdo si vzal klíče jako poslední, kdy si je vyzvedl a kdy je vrátil. Určení viníka, který odřel auto a nehodu nenahlásil, je tak už pouze otázkou několika minut. Na displeji klíčového kabinetu Traka 21 se vám zobrazí nejen jeho jméno, ale také kontakt na něho.
Takže pokud třeba nemůžete najít klíče od zasedací místnosti, lze posledního uživatele, který je měl v ruce, rychle kontaktovat a klíče dohledat. A hlavně díky klíčovému kabinetu Traka 21 máte jistotu, že se ke klíčům nedostane nikdo nežádoucí, protože kabinet je vydá pouze oprávněným osobám, které jsou za ně zodpovědné. Žádný ze zaměstnanců tak nemůže získat přístup do prostor, kde nemá co dělat.

Klíčový kabinet TRAKA je jednoduchý, výkonný a lehce instalovatelný systém, který pomáhá sledovat pohyb každého klíče či klíčového svazku a účinně tak zabraňuje jejich zneužití a ohrožení provozu podniku. Systém zajišťuje, že oprávnění uživatelé mají přístup jen k individuálním klíčům, a to vždy v předem stanoveném čase. Klíčový kabinet není nutné připojovat k síti, můžete ho naprogramovat přímo na displeji. Pokud si přece jen přejete ovládání přes počítač, stačí si všechna data nahrát na USB, v počítači poté spravovat jednotlivá přístupová práva a poté exportovat zpět do kabinetu.

JAK SYSTÉM FUNGUJE?

Klíč či klíčový svazek je připevněn pomocí bezpečnostní plomby k iFobu, který kontroluje přístup a zároveň zaznamenává použití klíčů. IFob je pevně uzamčen v klíčovém kabinetu až do okamžiku, kdy ho potřebuje oprávněný uživatel. Ten se k němu dostane po zadání příslušného PIN kódu. Pro lepší orientaci jsou všechny klíčové pozice podsvíceny LED diodou. Zeleně svítí ty, jejichž klíče má uživatel oprávnění z kabinetu vyjmout, červeně ty, u nichž oprávnění nemá, a oranžová barva indikuje pozici, na kterou je třeba klíč vrátit (obrázky níže). Přístup ke kabinetu může mít až 1000 uživatelů, jejich přístupová práva nastavuje jeden administrátor.

KAM VŠUDE SE SYSTÉM TRAKA 21 HODÍ?

ZDRAVOTNICTVÍ

Nemocnice, polikliniky i soukromé ordinace jsou místa, kde je zabezpečení velmi důležité. Použitím klíčového kabinetu Traka 21 se výrazně zjednoduší a zpřehlední kontrola přístupů na operační sály nebo do místností s léky či biologickým materiálem. Při střídání služeb se klíče nemusí složitě předávat, a pokud dojde například ke ztrátě léků, TRAKA 21 označí posledního, kdo měl klíče od dané místnosti k dispozici. Zejména menší soukromé kliniky ocení efektivní správu klíčů, bez potřeby zaměstnávat další osobu, která by toto měla na starosti.

REALITNÍ KANCELÁŘE

Realitní kanceláře disponují širokou nabídku nemovitostí, které ukazují svým klientům. V případě zájmu o prohlídku je ale někdy těžké zjistit, kdo vlastně klíče od vybrané nemovitosti má. Traka 21 dokáže sledovat pohyb jednotlivých klíčů či klíčových svazků a pomůže tak v případě, že klient projeví o prohlídku nemovitosti zájem. Makléř tak najde klíče buď v klíčovém kabinetu, nebo mu Traka 21 okamžitě poskytne kontakt na kolegu, který si klíče vzal jako poslední.

ŠKOLSTVÍ

Správa klíčů v objektech s vysokým počtem budov je vždy složitá. Základní, střední a vysoké školy, které mají hlavní budovu, tělocvičny, venkovní hřiště a hospodářské budovy, zaměstnávají vždy nějakého správce, který se o klíče stará. Klíčový kabinet Traka 21 může správu klíčů značně ulehčit a ušetřit tak provozní náklady. Profesoři, uklízečky a další zaměstnanci se díky Traka 21 dostanou vždy tam, kam mají přístup, a nemusí tak hledat správce budovy, aby jim otevřel. Stačí si vzít klíče z klíčového kabinetu a po skončení vyučování je zase vrátit na původní místo, aby je mohl použít další zaměstnanec.

VÝROBNÍ ZÁVODY

Práce na směny ve velkých výrobních závodech s sebou přináší i problém s předáváním klíčů a jednotlivých klíčových svazků. Vedoucí směn, kteří jsou za přístupy do výrobních hal zodpovědní, mívají velké klíčové svazky s klíči od dílen, skladů a administrativních budov. Správa klíčů v takto velkém objektu proto vyžaduje opravdu efektivní management. S klíčovým kabinetem Traka 21 se stane správa přístupů přehlednější a efektivnější.

AUTODOPRAVA, SPEDIČNÍ SPOLEČNOSTI

Klíčový kabinet Traka 21 se uplatní i v odvětví, jako je autodoprava a spediční společnosti. Zejména menší a střední autodopravy a podniky s větším množstvím referenčních vozů mohou mít problém s efektivní správou klíčů. Díky klíčovému kabinetu si jednotliví uživatelé mohou rezervovat klíče od referenčních vozů na dobu, kdy daný vůz potřebují. Pokud klíče nejsou v požadovanou dobu zpět na svém místě, klíčový kabinet Traka 21 ukáže na displeji jméno a číslo uživatele, který klíče nevrátil.

TECHNICKÉ PARAMETRY

– Autonomní PLUG & PLAY řešení s moderní RFID technologií iFobů
– LCD s dotykovým ovládáním
– Přístup prostřednictvím uživatelského PIN kódu k alokovaným klíčům nebo klíčovým svazkům
– Klíče jsou připevněny k iFobu prostřednictvím bezpečnostní plomby
– Snadná konfigurace na displeji s dotykovým ovládáním
– Není třeba připojení k PC
– Skryté montážní otvory pro bezpečnou montáž na zeď
– Napájení 230V s možností záložní baterie
– Administrace uživatelů, klíčů a přístupových práv přímo na kabinetu
– Vícejazyčné ovládací rozhraní
– Výpis událostí přímo na LCD displeji nebo export prostřednictvím USB portu
– 21 robustních iFobů a bezpečnostních plomb s dlouhodobou životností
– 21 uzamykacích pozic s LED signalizací
– Kompaktní ocelová skříň s elektromechanicky blokovanými dvířky
– Možnost manuálního uvolnění dvířek pro případ nouze
– Zvukový alarm